Regulamin pobytu - apartament Gdynia

 1. Doba noclegowa rozpoczyna od godz. 15:00 i trwa do godziny 11:00 dnia następnego chyba, że podczas rezerwacji ustalono inaczej. Dokładna godzina zakwaterowania ustalana jest najpóźniej 1 dzień przed przyjazdem.
 2. Rezerwacje dokonywane są telefonicznie.
 3. Warunkiem rezerwacji jest wpłata zaliczki w wysokości 30% wartości całego pobytu na wskazane konto bankowe. Pozostała część należności płatna jest w dniu zakwaterowania tylko w gotówce. Brak wpłaty zaliczki w ustalonym terminie skutkuje anulowaniem wstępnej rezerwacji.
 4. W przypadku rezygnacji z pobytu nie dokonujemy zwrotów zaliczek za rezerwacje.
 5. Skrócenia pobytu nie uprawnia Klienta do otrzymania zwrotu niewykorzystanej opłaty za pobyt.
 6. W apartamencie mogą stale przebywać tylko osoby zgłoszone w dniu zakwaterowania. Goście odwiedzający Klientów apartamentu zobowiązani są opuścić lokal do godziny 22:00.
 7. Podczas zakwaterowania pobierana jest kaucja za mieszkanie w wysokości 300 zł, której zwrot następuje w dniu wyjazdu na konto, z którego wpłynęła zaliczka rezerwacyjna jeżeli mieszkanie pozostaje w stanie niepogorszonym.
 8. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek szkody w wyposażeniu lub w samym lokalu Klient zobowiązany jest powiadomić niezwłocznie Właściciela. Klient pokrywa koszty związane z usunięciem szkód powstałych z jego winy lub z winy osób towarzyszących najpóźniej w dniu zakończenia pobytu.
 9. W apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz cisza nocna w godzinach 22:00 – 6:00.
 10. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy i pieniądze pozostawione w apartamencie.
 11. Wszystkie informacje znajdujące się na stronie www.noclegiwgdyni.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kpc., a jedynie maja charakter wyłącznie informacyjny. W przypadkach nieunormowanych powyższym regulaminem obowiązują przepisy kpc, a ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Właściciela.
noclegi w apartamencie nad morzem w Gdyni